توضیحات محصول

سبزی خرد شده با دستگاه تازه . پاک شده و تمیز
ادامه مطلب

مشخصات فنی